Visie

Het individuele kind 
Op onze school krijgt elk kind de kans om te groeien. Kinderen werken aan hun eigen ontwikkeling. Dat doen we met b(l)oeiend onderwijs. We zorgen dat kinderen hun talenten, krachten en beperkingen ervaren. En we leren hen om die een plek te geven. De leerkracht heeft ook een coachende rol en houdt de ontwikkeling van elk kind én van de groep als geheel nauw in de gaten. Kinderen krijgen instructies op maat, daarna gaan ze zelfstandig aan de slag. Zo maken we elk kind (mede)verantwoordelijk voor z’n eigen leerproces. 

 

Samen verantwoordelijk en sociaal veilig 
Leerkrachten én kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaars groei en bloei. We zijn betrokken en kennen elkaar. Samen zorgen we voor een fijne, veilige sfeer op school. Dat bereiken we door coöperatief leren: samenwerken en samen spelen. Ze ontmoeten elkaar ook buiten hun vaste klaslokaal tijdens groepsoverstijgende activiteiten. Zo leren kinderen met en van elkaar. We durven elkaar aan te spreken op elkaars handelen en gedrag. Wie moeite heeft om zich in een groep staande te houden, bieden we extra tools om de weerbaarheid en sociale vaardigheden te oefenen. 

 

De school als onderdeel van het dorp en de omgeving 
Onze school vormt het hart van een bloeiende gemeenschap. We werken vanuit een katholieke identiteit. Dat komt tot uiting in ons lesprogramma naast de andere geloofs- en levensovertuigingen . We ondersteunen de parochie bij de processie, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Van de vierjaarlijkse ‘Groete Broonk’ maken we een schoolproject. Op die manier geven we deze traditie door aan de jeugd en behouden we die voor de toekomst. Net als andere rijke tradities en de cultuur van het dorp. We werken daarvoor nauw samen met verenigingen en de gemeente. Tegelijkertijd laten we de kinderen met excursies en o.a. een Euregionaal uitwisselingsprogramma ervaren dat er ook buiten Gronsveld een wereld is. 

 

De gouden driehoek: kind, ouders, school 
Kinderen laten groeien en bloeien, vraagt om goede samenwerking tussen kind, ouders én school. Samen zijn we daarvoor verantwoordelijk, ieder vanuit z’n eigen rol. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen zich bij ons welkom voelt. Om dat te bereiken zorgen we voor goede communicatie, onder andere via het ‘klasbord’, een nieuwsbrief, infoavonden en persoonlijke gesprekken. We betrekken ouders formeel en informeel bij wat er in de klas en op school gebeurt. In de medezeggenschapsraad dénken ouders mee over ons beleid en onze keuzes. Via de ouderraad dóen ze mee bij activiteiten, uitstapjes en vieringen. Dankzij die betrokkenheid kan niet alleen ieders eigen kind, maar de hele school groeien en bloeien. 

 

Elk kind groeit, we groeien een leven lang. Ook als school blijven wij groeien in onze visie en aanpak. Samen blijven we zoeken naar groei en bloei van kind en school. 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences