Op Sint Martinus is elk kind ‘Ién de Bleuj’.

 

Elk kind groeit en bloeit op z’n eigen manier, in z’n eigen tempo. Net zoals bloemen en bomen dat doen. Een mooie bloei vraagt om verzorging, aandacht en geduld. Dat bieden we op basisschool Sint Martinus. Bij ons kan en mag elke leerling vanuit z’n eigen kracht bloeien. We ondersteunen en stimuleren kinderen. En we dagen ze uit in hun natuurlijke ontwikkeling. Dat doen we met b(l)oeiend onderwijs. Door samen te delen, net als Sint Martinus die zijn mantel deelde. En door met elkaar verantwoordelijk en veilig te werken en leren.

Sint Martinus school

Notulen MR vergadering 30-09-19

Wat doet de MR?

De MR vertegenwoordigt de belangen van ouders en leerkrachten in de dialoog met de directie en het bestuur. De MR komt gemiddeld 7 keer per jaar samen. De MR denkt mee over het beleid van de school en heeft over een aantal onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht.

 

Daarnaast is het wellicht ook goed om te weten dat de MR vergaderingen in principe openbaar zijn en dat u als ouder/verzorger uiteraard altijd van harte welkom bent om deze een keer als toehoorder bij te wonen. Om als MR goed te kunnen functioneren hebben we natuurlijk ook input van de ouders nodig om te weten wat er leeft. Heeft u daarom vragen of onderwerpen waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn voor het beleid op school, of wilt u een keer bij een vergadering aanwezig zijn, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via het volgende email adres: mr.martinus@kom-leren.com . Ook is er op school een postvak voor de MR aanwezig.

 

Notulen MR 18-11-19.pdf

Notulen MR 30-9-19.pdf

Nieuws & Actueel
Kalender
21 december Kerstvakantie
25 december 1e kerstdag
26 december 2e kerstdag
31 december Oudejaarsdag
1 januari Nieuwjaarsdag
22 februari Voorjaarsvakantie
10 april Goede Vrijdag
12 april 1e Paasdag
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren